नगरपालिका सिल गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । बिशेष जानकारीको लागि यसै साथ संलग्न पत्र हेर्न हुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: