व्यक्तिगत घटनाहरु जस्तै जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता घटनाहरु घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयहरुमा गई दर्ता गराई कानुन आधारित प्रमाण पत्र प्राप्त गरौं । जागरुक,सबल र असल नागरिकको परिचय दिऊ ।

सूचना ! सूचना !! सूचना!!! विभिन्न ठाउँमा 'Lock Down' बन्दाबन्दिमा फशेका,अलपत्र परेका घर आउन चाहने इक्छुक व्यक्तिहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना !!

यस माधव नारायण नगरपालिकामा घर भई विभिन्न काम ,पेशा तथा अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा 'Lock Down' बन्दाबन्दिमा फशेका,अलपत्र परेका घर आउन चाहने इक्छुक व्यक्तिहरु ले तल्ल उल्लेखित फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न हुन तथा थप जानकारीको लागि संलग्न कार्यालयको पत्र हेर्न हुन अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

खाद सामाग्री खरिद तथा आपूर्तिको लागि कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा ।

Pages